स्वातंत्र्याची पहाट

Prize Distribution Ceremony

 • Ingine Ensight Research Agency Pvt. Ltd.
  Maulinagar, katraj-kondhwa road,katraj, Pune, Maharashtra 411046
 • Date: 23 rd September 2017


  Time: 11:00 AM To 1:00 PM

Winners


Winner
 • नाव: रमेश कोळी

 • विषय: खरे प्रशासक कोण ? मंत्री की अधिकारी

1
Runnerup
 • नाव: मयूर भानुदास अहिरे

 • विषय: उद्याचा भारत :IAS चा दृटीकोन

2

consolation


consolation
 • नाव: गणेश सुरेश काळे

 • विषय: मिशन २०२० आणि वास्तव

1
consolation
 • नाव: दीपक तेली

 • विषय: मला अधिकारी का व्हायचंय ?

2

appreciation


appreciation
 • नाव: लहू बळीराम पाखरे

 • विषय: मिशन २०२० आणि वास्तव

*
appreciation
 • नाव: दत्तात्रय माणिकराव रोकडे

 • विषय मला अधिकारी का व्हायचंय ?

*
appreciation
 • नाव: निकिता मगर

 • विषय: भारतातील वाढती असहिष्णुता

*
View Complete Result